Lekker Tuus

Zorg bij u thuis

Thuiszorg

Heeft uw vader of moeder thuis ondersteuning nodig door ziekte, een handicap of leeftijd? Lekker Tuus levert thuiszorg zoals het is bedoeld: met persoonlijke aandacht voor de cliënt.

Vakantie met zorg

Door toename van zorgbehoefte Texelaar is hierin helaas steeds minder mogelijk. Met name tijdens vakantie periodes. Beperkt aanbod hierin, maar kijken altijd mee naar mogelijkheden.

Wie we zijn en wat we doen

Over Lekker Tuus

Bij Lekker Tuus pakken we zorg aan ‘Op sien Tessels’. Met kleine teams, van gekwalificeerde en gepassioneerde zorgverleners, besteden we veel aandacht aan de persoon achter de zorgindicatie en kijken we verder dan regels en protocollen. Zo hebben we meer tijd over voor wat er echt toe doet en waar we goed in zijn, namelijk de zorg voor de cliënt. Dat maakt ons werk én het leven van de cliënten een stuk mooier!

Maya en Anne

Maya en Anne komen beide uit de zorg en vormen de basis van 'Lekker Tuus'.

Hoe zit het met

de vergoedingen:

Wij geven zorg via de WLZ (Wet Langdurige Zorg), PGB (PersoonsGebonden Budget) en particuliere zorg.


Contact

Lekker Tuus

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


www.lekkertuus.nl