Thuiszorg

Heeft uw naasten, partner, vader of moeder thuis ondersteuning nodig door ziekte, een handicap of leeftijd? Lekker Tuus levert specialistische thuiszorg op een tijdstip die we in gezamenlijk overleg bepalen. Daarin vinden we de eigen regie belangrijk, dus de cliënt staat bij ons altijd centraal. Vaak komen we in overleg met de cliënt, de familie en eventuele andere hulpverleners tot een passende oplossing en maken we samen het leven van hem/haar samen een stuk mooier.

Thuiszorg op maat

Tijdens de kennismaking bespreken we welke zorg er nodig is en op welke momenten van de dag het beste uitkomen. Wij bieden persoonlijke verzorging, verpleging, gespecialiseerde wijkverpleging, individuele begeleiding, palliatieve zorg en/of particuliere zorg. Nachtzorg is mogelijk in overleg. Dit doen we met inzet van zo min mogelijk verschillende zorgverleners, zodat de cliënt zoveel mogelijk wordt geholpen door vertrouwde gezichten. Op die manier houden we de kwaliteit hoog en de aandacht voor de cliënt persoonlijk.

Wat kost thuiszorg?

De kosten van de thuiszorg hangen af van de zorg die u nodig heeft. Wij kijken graag met u mee naar de mogelijkheden en de beste optie. De zorg wordt over het algemeen gefinancierd door de ZorgVerzekeringsWet (ZVW, loopt via een zorgverzekeraar waar Lekker Tuus een contract mee heeft), het PersoonsGebonden Budget (PGB) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Contact opnemen

Wilt u thuiszorg aanvragen of heeft u hierover een vraag? We kijken graag samen met u naar de zorg die u nodig heeft en hoe u daar financieel zo gunstig mogelijk uit komt. U kunt ons altijd mailen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Daarnaast zijn we telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 11:00 en 14:00 uur via 06-12329295.

Contact

Lekker Tuus

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


www.lekkertuus.nl